პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Porto Venere — ამინდი თვის, წყლის ტემპერატურა

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 29°C აგვისტო. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 19.7°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 9.9°C თებერვალი. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 5.7°C თებერვალი.
წყლის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა წყლის — 25.6°C ფიქსირებული აგვისტო. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა წყლის — 13.2°C ფიქსირებული თებერვალი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 91.7 მმ იგი ჩაიწერა მარტი. მინიმალური ნალექების — 21.6 მმ იგი ჩაიწერა აგვისტო.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!