პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

პადოვა — ამინდი თვის, წყლის ტემპერატურა

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 30.7°C აგვისტო. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 20.6°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 7.2°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 3.4°C იანვარში.
წყლის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა წყლის — 26.3°C ფიქსირებული აგვისტო. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა წყლის — 8.2°C ფიქსირებული თებერვალი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 71.8 მმ იგი ჩაიწერა მაისი. მინიმალური ნალექების — 23.9 მმ იგი ჩაიწერა დეკემბერი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!