პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Milano — ამინდი თვის

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 29.3°C ივლისი. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 18.9°C ივლისი. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 6.4°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 2.3°C იანვარში.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 131.3 მმ იგი ჩაიწერა მაისი. მინიმალური ნალექების — 45.3 მმ იგი ჩაიწერა იანვარში.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!