პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Milano — ამინდი თვის

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 29.3°C აგვისტო. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 18.7°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 6°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 1.8°C იანვარში.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 131.1 მმ იგი ჩაიწერა ნოემბერი. მინიმალური ნალექების — 33.8 მმ იგი ჩაიწერა დეკემბერი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!