პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Milano — ამინდი თვის

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 29.5°C აგვისტო. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 19.4°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 6.5°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 2.5°C იანვარში.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 132.6 მმ იგი ჩაიწერა ნოემბერი. მინიმალური ნალექების — 42 მმ იგი ჩაიწერა იანვარში.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!