პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Milano — ამინდი თვის

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 28.3°C ივლისი. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 17.5°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 6°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 1.9°C იანვარში.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 141.7 მმ იგი ჩაიწერა ნოემბერი. მინიმალური ნალექების — 49.2 მმ იგი ჩაიწერა დეკემბერი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!