პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

დანია — ამინდი თვის, წყლის ტემპერატურა

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 20.3°C ივლისი. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 15.6°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 3.5°C თებერვალი. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 1.2°C თებერვალი.
წყლის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა წყლის — 18°C ფიქსირებული აგვისტო. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა წყლის — 2°C ფიქსირებული თებერვალი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 59.7 მმ იგი ჩაიწერა აგვისტო. მინიმალური ნალექების — 28.4 მმ იგი ჩაიწერა თებერვალი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!