პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Frederikshavn — ამინდი თვის, წყლის ტემპერატურა

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 19.4°C ივლისი. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 15.6°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 3.1°C თებერვალი. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 1.3°C თებერვალი.
წყლის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა წყლის — 17.7°C ფიქსირებული აგვისტო. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა წყლის — 2.8°C ფიქსირებული თებერვალი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 86.4 მმ იგი ჩაიწერა აგვისტო. მინიმალური ნალექების — 30.6 მმ იგი ჩაიწერა თებერვალი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!