პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

ორჰუსის — ამინდი თვის, წყლის ტემპერატურა

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 20.7°C ივლისი. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 14.7°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 3.2°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 0.8°C თებერვალი.
წყლის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა წყლის — 17.9°C ფიქსირებული აგვისტო. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა წყლის — 1.8°C ფიქსირებული თებერვალი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 70.8 მმ იგი ჩაიწერა ივლისი. მინიმალური ნალექების — 29.5 მმ იგი ჩაიწერა თებერვალი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!