პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Aalborg — ამინდი თვის, წყლის ტემპერატურა

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 20.7°C ივლისი. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 14.4°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 2.9°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — 0.7°C თებერვალი.
წყლის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა წყლის — 19.2°C ფიქსირებული აგვისტო. საშუალო მინიმალური ტემპერატურა წყლის — 0.7°C ფიქსირებული თებერვალი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 81.2 მმ იგი ჩაიწერა აგვისტო. მინიმალური ნალექების — 34.6 მმ იგი ჩაიწერა აპრილი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!