პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

Frantiskovy Lazne — ამინდი თვის

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 22.3°C აგვისტო. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 13.1°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — 0.1°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — -3.2°C თებერვალი.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 85.8 მმ იგი ჩაიწერა ივლისი. მინიმალური ნალექების — 33.7 მმ იგი ჩაიწერა თებერვალი.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!