პოპულარული ქვეყანა
შეადარეთ ამინდი

სევანის ტბა — ამინდი თვის

ჰაერის ტემპერატურა თვის
საშუალო მაქსიმალური სადღეღამისო ტემპერატურა — 21.2°C აგვისტო. საშუალო მაქსიმალური ღამით ტემპერატურა — 10.2°C აგვისტო. საშუალო მინიმალური ყოველდღიურად ტემპერატურა — -4.3°C იანვარში. საშუალო მინიმალური ღამით ტემპერატურა — -9.8°C იანვარში.
ნალექი, მმ
მაქსიმალური ნალექების — 188 მმ იგი ჩაიწერა ივნისი. მინიმალური ნალექების — 43.6 მმ იგი ჩაიწერა იანვარში.
გვითხარით და გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს!