מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

פורטו ונר — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 29°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 19.3°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 9.9°C פבואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 5.7°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 25.4°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 13.2°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 91.7 מ"מ זה נרשם מרץ. ממטרים מינימום — 20.3 מ"מ זה נרשם נִשׂגָב.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!