מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

Pizzo — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 29.6°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 21.7°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 11.6°C בחודש ינואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 8°C בחודש ינואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 27.3°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 14.4°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 89.2 מ"מ זה נרשם פבואר. ממטרים מינימום — 14.5 מ"מ זה נרשם יולי.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!