מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

אולביה — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 29.6°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 21.6°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 12.5°C פבואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 7.4°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 25.6°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 13.4°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 55.3 מ"מ זה נרשם מרץ. ממטרים מינימום — 5.4 מ"מ זה נרשם נִשׂגָב.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!