מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

אולביה — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 29.8°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 21.7°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 12.5°C פבואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 7.4°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 25.7°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 13.4°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 56.8 מ"מ זה נרשם נובמבר. ממטרים מינימום — 8.6 מ"מ זה נרשם יולי.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!