מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

מונטרוסו — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 29°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 19.7°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 9.9°C פבואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 5.7°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 25.6°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 13.4°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 91.7 מ"מ זה נרשם מרץ. ממטרים מינימום — 21.6 מ"מ זה נרשם נִשׂגָב.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!