מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

מילאנו — מזג אוויר בחודש

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 29.3°C יולי. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 18.9°C יולי. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 6.4°C בחודש ינואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 2.3°C בחודש ינואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 131.3 מ"מ זה נרשם מאי. ממטרים מינימום — 45.3 מ"מ זה נרשם בחודש ינואר.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!