מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

Maiori — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 31.6°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 20.7°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 11.5°C בחודש ינואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 6.9°C בחודש ינואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 26.5°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 14.2°C קבוע מרץ.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 107.8 מ"מ זה נרשם מרץ. ממטרים מינימום — 23.7 מ"מ זה נרשם נִשׂגָב.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!