מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

Maiori — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 31.3°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 20°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 11.1°C פבואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 6.2°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 26.6°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 14.2°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 86.8 מ"מ זה נרשם פבואר. ממטרים מינימום — 25.8 מ"מ זה נרשם נִשׂגָב.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!