מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

Frederikshavn — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 19.4°C יולי. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 15.6°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 3.1°C פבואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 1.3°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 17.7°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 2.8°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 86.4 מ"מ זה נרשם נִשׂגָב. ממטרים מינימום — 30.6 מ"מ זה נרשם פבואר.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!