מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

Esbjerg — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 19.2°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 15.6°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 3.7°C פבואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 1.8°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 18.5°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 2.6°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 107.7 מ"מ זה נרשם ספטמבר. ממטרים מינימום — 35.7 מ"מ זה נרשם אפריל.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!