מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

ארהוס — מזג אוויר בחודש, טמפרטורת מים

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 20.7°C יולי. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 14.7°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — 3.2°C בחודש ינואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — 0.8°C פבואר.
טמפרטורת המים על ידי חודש
טמפרטורת מקסימום ממוצעת של המים — 17.9°C קבוע נִשׂגָב. טמפרטורת המינימום הממוצעת של המים — 1.8°C קבוע פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 70.8 מ"מ זה נרשם יולי. ממטרים מינימום — 29.5 מ"מ זה נרשם פבואר.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!