מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

אולומוץ — מזג אוויר בחודש

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 25°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 14.6°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — -0.5°C בחודש ינואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — -3.5°C בחודש ינואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 54.9 מ"מ זה נרשם יולי. ממטרים מינימום — 21.6 מ"מ זה נרשם פבואר.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!