מדינות פופולריות
שקלו את מזג האוויר

ארינסל — מזג אוויר בחודש

טמפרטורת האוויר בחודש
הטמפרטורה היומית המקסימלית הממוצעת — 20.2°C נִשׂגָב. טמפרטורת מקסימום ממוצעת לילה — 11.6°C נִשׂגָב. הטמפרטורה היומית המינימלית הממוצעת — -0.2°C פבואר. טמפרטורת המינימום הממוצעת הלילה — -4.7°C פבואר.
ממטרים, מ"מ
ממטרים מרביים — 141.8 מ"מ זה נרשם מאי. ממטרים מינימום — 33.9 מ"מ זה נרשם דצמבר.
ספרו לנו ולשתף עם החברים שלך!