વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

યૂજ઼નો Sahalinsk — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 21°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 13.4°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -8.2°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -13.6°C ફેબ્રુઆરી.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 18.5°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — -1.4°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 85.2 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 37.4 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!