વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Vyborg — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 21.9°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 14.8°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -5.4°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -7°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 17.9°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — -1.2°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 81 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 39 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું મે.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!