વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

વૉરન્જ઼ — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 26.2°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 17.2°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -6°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -8.5°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 70.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 30.4 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું નવેમ્બર.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!