વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

વોલ્ગગ્રૅડ — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 29.7°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 21.9°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -4.8°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -7.7°C ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 52.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું મે. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 15.4 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!