વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

વ્લૅડિવૉસ્ટૉક — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 23.7°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 19.2°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -8.6°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -12.5°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 22.4°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — -1.7°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 158.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 4.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!