વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Valday — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 22.2°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 13.7°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -7.1°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -9°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 106.2 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 47 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!