વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Usinsk — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 20.9°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 12.4°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -17.4°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -18.4°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 86.5 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 33.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!