વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

ુલ્યણોવસ્ક — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 24.2°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 17.7°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -8.6°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -11.4°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 89.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જૂન. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 22.5 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!