વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Togliatti — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 23.6°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 16.2°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -9.7°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -12.4°C ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 75 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 21.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!