વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Teberda — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 21.1°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 7.6°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -2.3°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -9.3°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 174.9 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું મે. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 71.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!