વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Syzran — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 25.7°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 16.2°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -9.7°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -11.7°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 63.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 25.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!