વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

સ્ટૅવ્ર્પોલ — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 28.2°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 19.2°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 0°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -2.9°C ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 170.4 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું મે. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 41 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!