વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

સમારા — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 26.1°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 17.6°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -10.2°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -12.9°C ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 64 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જૂન. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 23.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!