વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Saki — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 30.1°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 22.6°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 5.1°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — 2.3°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 25°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 7.2°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 47.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 15.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!