વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Ryazan — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 24.4°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.7°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -7.5°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -9.8°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 82.5 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 37.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું નવેમ્બર.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!