વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

રોઝા Hutor — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 23.8°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.2°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 1.3°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -1.1°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 161.1 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું માર્ચ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 87.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!