વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

પ્રાઇમોર્સ્કો-Ahtarsk — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 29.7°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 22.3°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 2.9°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -0.2°C ફેબ્રુઆરી.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 25.7°C સ્થિર જુલાઈ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 3.4°C સ્થિર જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 68.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 23.2 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!