વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Mineralnie Vody — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 28.7°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 17.4°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 0.1°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -4.2°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 112.2 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું મે. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 26.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!