વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Malyi Utrish — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 29.5°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 22.2°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 5.3°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — 2.2°C ફેબ્રુઆરી.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 26.3°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 8.9°C સ્થિર માર્ચ.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 66.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 27.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!