વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Lermontovo — હવામાન ઓગસ્ટ, પાણી તાપમાન

29.8°C દિવસના તાપમાન 19.5°C નાઇટ તાપમાન 29 સન્ની દિવસ 13.3-14.6 સન (કલાક) 3 વરસાદના દિવસો 34.4 મીમી વરસાદ 26.8°C પાણી તાપમાન
હવાના તાપમાન
2018 2017 2016 2015 2014 2013
મહત્તમ દૈનિક તાપમાન 36.5°C — 6 ઓગસ્ટસ 2017.
મહત્તમ રાત્રે તાપમાન 26.3°C — 1 ઓગસ્ટસ 2015.
ન્યૂનતમ દૈનિક તાપમાન 20.5°C — 31 ઓગસ્ટસ 2017.
ન્યૂનતમ રાત્રે તાપમાન 14°C — 30 ઓગસ્ટસ 2014.
પાણી તાપમાન
2018 2017 2016 2015 2014 2013
ગરમ પાણી 28.7 °C — 17 ઓગસ્ટસ 2017. આ ઠંડા પાણી 24.8 °C — 6 ઓગસ્ટસ 2013.
સન્ની વાદળછાયું અને અંધકારમય દિવસો
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ 102.7 મીમી — ડિસે. ન્યુનત્તમ વરસાદ 34.4 મીમી — ઓગસ્ટસ.
પવનની ઝડપ, km / h
મહત્તમ પવનની ઝડપ 18.8 km / h — ફેબ્રુઆરી. ન્યુનત્તમ પવનની ઝડપ 11.6 km / h — જુલાઈ.
સૂર્યપ્રકાશ કલાક સંખ્યા
દિવસ દીઠ સૂર્યપ્રકાશ કલાક મહત્તમ સંખ્યા 13.1 એચ. — જુલાઈ. દિવસ દીઠ સૂર્યપ્રકાશ કલાક ન્યૂનતમ સંખ્યા 4 એચ. — જાન્યુ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!