વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

લાસ્પી — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 28.5°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 23.5°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 5.8°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — 4°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 25.3°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 8.5°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 39.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ડિસેમ્બર. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 16.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું એપ્રિલ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!