વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

કુર્સ્ક — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 25.6°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.8°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -5.3°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -7.7°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 89.1 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 31.4 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું નવેમ્બર.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!