વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Krymsk — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 31°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 18.6°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 4.8°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — 0.4°C ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 105.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જૂન. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 39.9 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!