વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Kiji — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 18.9°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.2°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -6°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -7.5°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 85.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 31.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!