વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Kaluga — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 23.8°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 14.6°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -6.7°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -9°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 103 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 39.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું નવેમ્બર.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!