વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Hanty માનસિયસ્ક — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 23.3°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 14.3°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -18.3°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -19.8°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 82.5 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 19.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!