વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

ડર્બન્ટ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 28.5°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 21.1°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 4.1°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -0.5°C ફેબ્રુઆરી.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 26.3°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 5.2°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 48.5 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જૂન. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 23.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ડિસેમ્બર.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!