વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Bnevinnomyssk — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 28.7°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 16.9°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 0.8°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -3.5°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 147.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું મે. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 32.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!