વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Belokuriha — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 23.9°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.8°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -12.2°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -16.7°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 104.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 20.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!