વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

બેલગોરોડ — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 26.7°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 16.8°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -4.7°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -7.2°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 83.1 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 28.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું સપ્ટેમ્બર.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!