વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

બેલગોરોડ — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 26.3°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 16.6°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -4.7°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -7.2°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 88.5 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 29.2 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!